Träning

TRÄNARE

Rafael Mynche, Alwa Borgvall & Edwin Dahlman

Vi erbjuder träning för Juniorer mellan 5-15 år på lördagar mellan 9-12 samt onsdagar 17-18 för de äldre i åldersspannet.

För Seniorer har vi träningsgrupper för divisionslagen och försöker i möjligaste mån hjälpa andra med att få träning i träningsgrupper om intresse finns.