Medlemskap

Priser för att spela squash på UTK, Strötider

Bana 1 och 2 (fullstora banor):

Lågpris = Vardag mellan 07-16

Medlem 75 kr/30 min

Ej medlem 100 kr/30 min


Normalpris = Vardag 16-22 samt helger

Medlem 100 kr/30 min

Ej medlem 125 kr/30 min


Studentpris = Vardag 07-16 samt helger

100 kr/ 60 min


Teknikbana (bana 3)

100 kr/60 min Alla dagar alla tider.


Klippkort

Ej medlem: 1100 kr för 10 halvtimmar

Medlem: 1000 kr för 10 halvtimmar


Priser för att spela squash på UTK, Årskort

Medlemskap

200 kr/år personligt

250 kr/år familjemedlemskap


Guldkortet, dvs spela så mycket du vill

5000 kr/år. Medlemskap behövs utöver guldkortskostnaden.


Studentpris för en termin 07-16 samt helger

1000 kr/termin. Medlemskap behövs utöver guldkortskostnaden.


Medlemskap och guldkort betalas till bankgiro 5162-9301.


För betalning av guldkort för ny medlem mailas följande information:

Namn

Personnummer

Telefonnummer

Email


Så skickas en faktura till epostadressen.


Du kan även betala via Swish, då med nummer:

1231082536


Abonnemang och sponsring erbjuds också. Kontakta oss mailledes för detta.


Priser för spel med tränare

Kostnader per 30 min:

VUXEN ENSAM

Banhyra               50 kr/person

Tränarkostnader 75 kr/person


Kostnader per 30 min:

VUXEN GRUPP (2-4 pers)

Banhyra               50 kr/person

Tränarkostnader 50 kr/person